Amneris / Aida

Sat, 09 Jul

|

Tel Aviv-Yafo

Amneris / Aida

Time & location

09 Jul, 21:00

Tel Aviv-Yafo, Sderot Sha'ul HaMelech 19, Tel Aviv-Yafo, Israel